Beste eindexamenkandidaten,

We begrijpen dat het een spannende periode voor jullie is. Aan het begin van de week hebben we besloten om de schoolexamens uit te stellen. De directe aanleiding was de, begrijpelijke, onrust die ontstond na de persconferentie over de nieuwe corona-maatregelen. Op dinsdag 24 maart heeft minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs besloten om het Centraal Examen te laten vervallen en de schoolexamens dit jaar leidend te maken voor het behalen van een diploma. Voor het afnemen van de schoolexamens is tijd geboden tot begin juni. Ontwikkelingen die ook van jullie steeds aanpassingen vragen.

Om jullie zo optimaal mogelijk de kans te geven je diploma te behalen in deze situatie, moet het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) anders ingericht worden. Daarbij komt ook dat de landelijke zak/slaagregeling nog niet bekend is. Omdat op basis van de resultaten van de schoolexamens bepaald wordt of je je diploma behaalt, is het belangrijk om de afname van de schoolexamens zeer zorgvuldig voor te bereiden.

Om deze zorgvuldigheid te kunnen garanderen, verschuiven we de afnameperiode van de schoolexamens naar 14 t/m 17 april 2020 en 4 t/m 15 mei 2020. Uitzondering hierop zijn de resterende mondelinge examens voor de talen die al gepland staan in de week van 30 maart t/m 3 april. Die gaan door op de geplande momenten. Na 15 mei krijg je de mogelijkheid om schoolexamens eventueel te herkansen.

Op 7 april word je door je school geïnformeerd over wanneer en in welke vorm de schoolexamens worden afgenomen. Uitgangspunt is dat schoolexamens niet fysiek op school worden afgenomen, maar dat gezocht wordt naar andere mogelijkheden zoals vervangende opdrachten en mondeling of digitaal toetsen. Ook bij schoolexamens in een andere vorm wordt uitgegaan van de lesstof zoals die in het huidige PTA is opgenomen. Je hoeft dus geen nieuwe of andere lesstof te leren.