In de maand maart kunnen brugklassers zich weer aanmelden voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Parkstad. Bij de SVO|PL-scholen gebeurt dat dit jaar via een digitaal aanmeldformulier.

Vanaf 1 maart 2023 kunnen leerlingen worden aangemeld via de website van de betreffende school. Kun je geen gebruikmaken van digitale middelen? Dan is vanaf dat moment ook een papieren formulier beschikbaar.