Onderwijshuisvesting in het VO-Magazine

In de meest recente editie van het VO-magazine wordt de complexe puzzel van onderwijshuisvesting en de ondermaatse staat van veel schoolgebouwen in Nederland uitgebreid belicht. Marjon Epema, lid van het College van Bestuur van SVO|PL, deelt samen met rijksbouwmeester...

Succes voor alle examenleerlingen!

Het eerste tijdvak is voorbij en de spanning stijgt onder de leerlingen terwijl ze vol verwachting wachten op de uitslag op 12 juni. Voor sommige leerlingen is het echter nog niet voorbij, want van dinsdag 18 juni t/m 25 juni start het tweede tijdvak. Dit betekent dat...