Jaarbeeld 2016

Het beste onderwijs voor elk kind, dat vraag investeringen in onderwijs, personeel en schoolgebouwen. In 2016 zijn we begonnen met de aanleg van onze nieuwe Wifi-infrastructuur. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in innovatie en scholing van personeel. Wil je weten wat...

Naar de brugklas

Spannend! En belangrijk om voor een school te kiezen waar je je thuis voelt. Vanaf januari staan daarom weer volop open dagen, infoavonden en kennismakingsmomenten op de planning. Parkstad Scholen bundelt alle informatie over de overstap tussen primair en voortgezet...